Εγχειρίδιο για διαχείριση φυσικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών

Το εγχειρίδιο για τη διαχείριση των φυσικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών προορίζεται για διαχειριστές και περιέχει προτάσεις που είναι φιλικές προς τους άγριους επικονιαστές και συμβάλλουν στη μείωση των απειλών που αντιμετωπίζουν αυτά τα έντομα και τα ενδιαιτήματά τους.

Εγχειρίδιο της Επιστήμης των Πολιτών

Το εγχειρίδιο Επιστήμης των Πολιτών ενσωματώνει το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για τα σχολεία "ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ", με φύλλα καταγραφής πεδίου για τη συμμετοχή των μαθητών –αλλά και όλων των άλλων ενδιαφερομένων– που διατίθενται να συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των άγριων επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών.