Οι επικονιαστές που απαντούν συχνότερα στη Μεσόγειο φαίνονται παρακάτω. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στους οδηγούς πεδίου για Μέλισσες, Μύγες, Σκαθάρια, Πεταλούδες και Πεταρούδια και είναι διαθέσιμα στο: Υλικό τεκμηρίωσης

Bombyella atra

Bombyella atra

Bombylius medius

Bombylius medius

Geron sp.

Geron sp.

Toxophora fasciculata

Toxophora fasciculata