Το εγχειρίδιο Επιστήμης των Πολιτών ενσωματώνει το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για τα σχολεία "ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ", με φύλλα καταγραφής πεδίου για τη συμμετοχή των μαθητών –αλλά και όλων των άλλων ενδιαφερομένων– που διατίθενται να συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των άγριων επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών.

type