Στόχος του έργου είναι να αποκομίζει περιβαλλοντικά οφέλη βελτιώνοντας τη διατήρηση των επικονιαστών, δημιουργώντας ένα ενάρετο κύκλωμα που οδηγεί σε προοδευτική αλλαγή των πρακτικών σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το έργο έχει θέσει ορισμένους πιο συγκεκριμένους στόχους που προωθούν την εκπαίδευση και τη διάδοση, της εφαρμογής προσεγγίσεων της επιστήμης των πολιτών και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

 

 

 

 

 

LIFE4POLLINATORS περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

  • Ανάπτυξη Κοινών Πρωτοκόλλων: οδηγός πεδίου,κάρτες ταυτοποίησης φυτών/εντόμων, εγχειρίδια και κώδικας συμπεριφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Γενική δημόσια συμμετοχή: διαδικτυακή εκστρατεία της ΕΕ μέσω της κοινωνικής δικτύωσης (ανάπτυξη προφίλ κοινωνικών δικτύων), δραστηριότητες επιστήμης των πολιτών με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε περιοχές NATURA2000, δημιουργία θεματικού κήπου με αυτόχθονα μελισσοκομικά φυτά σε στρατηγικά μέρη, ανάπτυξη/διανομή βίντεο κινουμένων σχεδίων. 
  • Συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων: Εκπαίδευση των τοπικών διαχειριστών και των απασχολούμενων του πάρκου, εκπαίδευση των κηπουρών στη δημιουργία θεματικών κήπων για τους επικονιαστές, ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους γεωργούς σχετικά με τα μέτρα της ΚΑΠ που αφορούν οικολογικούς τρόπους πρασινίσματος, τη μη-χημική γεωργία, τη φιλική προς τους επικονιαστές διαχείριση και τη συμμετοχή νέων γεωπόνων. 
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Επιστημονικό πρόγραμμα πολιτών για σχολεία 
  • Δημιουργία κήπων για τους επικονιαστές (ή μελισσόκηπων)
  • Συλλογή δεδομένων από τη συμμετοχή των πολιτών 
  • Πιλοτικό πρόγραμμα στην Εμίλια Ρομάνια