Δραστηριότητα επικονίασης - Εργασία πεδίου επί των αλληλεπιδράσεων

Η δραστηριότητα επικονίαση στοχεύει στην εκμάθηση των σπουδαστών σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των αλληλεπιδράσεων φυτών–επικονιαστών και η αξιολόγηση της σημασίας τους στα οικοσυστήματα.

Εντομολογική δραστηριότητα - Εργασία πεδίου επί των επικονιαστών

Η εντομολογική δραστηριότητα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με την ποικιλία των συντεχνιών (λειτουργικών ομάδων) εντόμων.