Οι επικονιαστές που απαντούν συχνότερα στη Μεσόγειο φαίνονται παρακάτω. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στους οδηγούς πεδίου για Μέλισσες, Μύγες, Σκαθάρια, Πεταλούδες και Πεταρούδια και είναι διαθέσιμα στο: Υλικό τεκμηρίωσης

Eucera (Apidae)

Eucera longicornis

Ceratina (Apidae)

Ceratina cucurbitina

Nomada (Apidae)

Nomada sexfasciata

Anthophora (Apidae)

Anthophora plumipes (f)

Bombus (Apidae)

Bombus terrestris

Xylocopa (Apidae)

Xylocopa violacea

Apis mellifera (apidae)

Apis mellifera

Melittidae

Dasypoda hirtipes 

Anthidium (Megachilidae)

Anthidium manicatum

Osmia (Megachilidae)

Osmia bicornis

Megachile (Megachilidae)

Megachile pilidens

Andrena (Andrenidae)

Andrena thoracica

Lasioglossum (Halictidae)

Lasioglossum malachurum

Halictus (halictidae)

Halictus scabiosae

Hylaeus (Colletidae)

Hylaeus communis 

Colletes (Colletidae)

Colletes hederae