Εγχειρίδιο για διαχείριση φυσικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών

Το εγχειρίδιο για τη διαχείριση των φυσικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών προορίζεται για διαχειριστές και περιέχει προτάσεις που είναι φιλικές προς τους άγριους επικονιαστές και συμβάλλουν στη μείωση των απειλών που αντιμετωπίζουν αυτά τα έντομα και τα ενδιαιτήματά τους.
type

Εγχειρίδιο της Επιστήμης των Πολιτών

Το εγχειρίδιο Επιστήμης των Πολιτών ενσωματώνει το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για τα σχολεία "ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ", με φύλλα καταγραφής πεδίου για τη συμμετοχή των μαθητών –αλλά και όλων των άλλων ενδιαφερομένων– που διατίθενται να συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των άγριων επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών.

type