map

 

Logo Bologna University

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Συντονιστής του έργου LIFE 4 POLLINATORS είναι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ένα από τα πιο δραστήρια ιταλικά πανεπιστήμια ως προς την χρηματοδότηση ανταγωνιστικής έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ερευνητές του Τμήματος Βιολογικών, Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (BiGeA) έχουν πολυετή εμπειρία στην οικολογία της επικονίασης, τη διατήρηση άγριων φυτών και επικονιαστών, την παρακολούθηση επικονιαστών και την ταξινόμηση φυτών. Το προσωπικό του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Τροφίμων (DISTAL) ειδικεύεται στην διατήρηση και εκτίμηση επικονιαστών στα αγροοικοσύστημα, τις αιτίες και τις συνέπειες της μείωσης των επικονιαστών, τη διαχείριση των πράσινων υποδομών στο αγροτικό τοπίο, και την ταξινόμηση των συρφίδων. Ο Βοτανικός Κήπος αποτελεί ίδρυμα εδραιωμένο από παλιά, φιλοξενώντας συλλογές φαρμακευτικών και αρωματικών, υδρόβιων και εξωτικών φυτών, συμμετέχοντας συχνά σε έργα ερευνητικά και έργα διατήρησης και διοργανώνοντας δημόσιες εκδηλώσεις και ειδικές εκθέσεις. Παραδοσιακά ο Κήπος είναι αφιερωμένος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολεία.


Logo CREA

Συμβούλιο έρευνας για τη γεωργία και την αναλυτική γεωργική οικονομία - Κέντρο Έρευνας για την Γεωργία και το Περιβάλλον

Το Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Οικονομικών (CREA) είναι ένας κρατικός φορέας υπό την εποπτεία του ιταλικού Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Δασοπονίας, για το οποίο αποτελεί το ερευνητικό ίδρυμα αναφοράς. Με περισσότερους από 2000 υπαλλήλους, εκ των οποίων 800 ερευνητές και τεχνολόγοι, το CREA είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ιταλία, αφιερωμένο στη γεωργία. Το Ερευνητικό Κέντρο για τη Γεωργία και το Περιβάλλον (CREA-AA) αποτελεί ένα από τα 12 Ερευνητικά Κέντρα του CREA.   

Η μελισσοκομική ομάδα της CREA-AA (πρώην CRA-API και INA) εργάζεται από το 1931 για την προώθηση και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση, βελτιστοποίηση και διάδοση μελισσοκομικών πρακτικών και προϊόντων κυψέλης. Συνεργάζεται με εθνικές και διεθνείς επιστημονικές ομάδες και είναι δικτυωμένη σχετικά με την μελισσοκομική έρευνα.


Logo Imedea

Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών

Ο κρατικός οργανισμός Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), είναι ένας ισπανικός δημόσιος ερευνητικός οργανισμός (γνωστός ως OPI) της Γενικής Κρατικής Διοίκησης, με ενιαία νομική υπόσταση, που λειτουργεί μέσω πολλαπλών οργανωτικών δομών χωρίς δική τους νομική υπόσταση. Τα ερευνητικά κέντρα του CSIC ξεχωρίζουν λόγω του αριθμού τους και της σημασίας των επιστημονικών δραστηριοτήτων τους. Κάθε ένα από αυτά τα κέντρα είναι θεματικά ενσωματωμένο σε έναν από τους οκτώ επιστημονικούς τομείς του CSIC. Το ΙΜΕDΕΑ αποτελεί το αποκεντρωμένο κέντρο που συμμετέχει στο έργο. Κύριος στόχος του ΙΜΕDEΑ είναι η ανάπτυξη επιστημονικής αριστείας επικεντρωμένης στα μεσογειακά νησιωτικά συστήματα (αν και όχι αποκλειστικά), τα δομικά χαρακτηριστικά τους, τη λειτουργία τους, και τις αποκρίσεις τους σε φυσικές και ανθρωπογενείς διαταραχές. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών (ΙΜΕDΕΑ) αποτελεί ένα συνδετικό ερευνητικό κέντρο του CSIC με το Πανεπιστήμιο των Βαλεαρίδων Νήσων (Universitat de les Illes Balears - UIB), με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας υψηλής ποιότητας στον τομέα των Φυσικών Πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα στην περιοχή της Μεσογείου.


Logo eZavod

E-institute, ινστιτούτο για συμβουλευτικές εργασίες, έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων

Το E-institute είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που επικεντρώνεται στην εκτέλεση δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής της σημερινής κοινωνίας. Όλες οι δραστηριότητες συνδέονται στενά με την εξέταση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολύτιμων λύσεων. Οι αρμοδιότητές μας περιλαμβάνουν δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς καινοτόμου οικονομίας, κοινωνικής πρόνοιας, ενεργειακής απόδοσης, περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης. Αποστολή του E-institute είναι να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις με στόχο τη μετατροπή τους σε εφαρμοσμένα έργα που εκτελούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το E-institute είναι μεταξύ άλλων επίσης “ζωντανό” εργαστήριο, επομένως έχει γνώσεις για τη διαχείριση δικτύων τριπλής έλικας, χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες βασισμένες στις ΤΠΕ - Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Logo UAEGEAN

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (εφεξής UAEGEAN) ιδρύθηκε το 1984 και κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα με 18 τμήματα και 40 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Είναι διασκορπισμένο σε έξι νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας σύγχρονη εκπαίδευση και δίνοντας έμφαση στην προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με άλλα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά του και η κορυφαία ποιότητα του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού του έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν αποδειχθεί σε διαφορετικούς τομείς και επίπεδα. Το UAEGEAN έχει υλοποιήσει με επιτυχία αρκετά συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα (π.χ. CORDIS, SCALES).

Η ομάδα του έργου περιλαμβάνει μέλη από τμήματα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος, εστιάζοντας τόσο στην έρευνα/διαχείριση/διατήρηση της βιοποικιλότητας, όσο και στους φυσικούς πόρους. Η βασική ομάδα, από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας, διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την έρευνα οικολογίας της επικονίασης και επικονιαστών στη Μεσόγειο.


Logo Vigo University

Πανεπιστήμιο του Vigo

Το Πανεπιστήμιο του Vigo είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη Γαλικία (στην βορειοδυτική Ισπανία). Ιδρύθηκε το 1990 και σταδιακά αύξησε την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας και των επενδύσεών της σε ερευνητικές υποδομές. Έχει καταταχθεί επανειλημμένα, από το The Times Higher Education, στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει σε αυτό το έργο (Divulgare) είναι εξειδικευμένη στη μελέτη της οικολογίας και της εξέλιξης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικονίαση, τη διασπορά σπερμάτων και τις βιολογικές εισβολές. Υπερέχει επίσης στην επιστημονική διάχυση, αποτελεσμάτων, μέσω της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για τα οποία έχει λάβει πολλά διεθνή βραβεία.