Το έργο LIFE 4 POLLINATORS έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών, δημιουργώντας έναν θετικό ανατροφοδοτούμενο κύκλο δράσεων που θα οδηγήσει σε προοδευτική αλλαγή στις ανθρώπινες πρακτικές στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι δράσεις του LIFE 4 POLLINATORS έχουν αναπτυχθεί με σκοπό:

Improve information and knowledge on NATIVE WILD POLLINATORS and ENTOMOPHILOUS PLANTS (i.e. pollinated by insects).

Promote pesticide-free agriculture and pollinator-friendly practices in rural and urban environments.

Increase the abundance of pollinators promoting pollinator corridors, specific green infrastructures.

Stimulate change in behaviours of key stakeholders in order to improve the conservation of NATIVE WILD POLLINATORS and ENTOMOPHILOUS PLANTS.

Promote pollinator friendly governance, transferring data to the relevant authorities and stimulating the development of Pollinator Strategies or Action Plan in Italy, Greece and Spain..

Improve citizens and key stakeholders awareness on the decline of wild pollinators and the importance of pollination services for the maintenance, functioning and health of natural ecosystems and agroecosystems.