Εδώ μπορείτε να δείτε τις πρώτες 34 κύριες ευρείες ομάδες* μεσογειακών φυτών που επικονιάζονται από έντομα, και τις οποίες θα μπορείτε να αναγνωρίσετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αναγνώρισης: ο οδηγός πεδίου για φυτά θα είναι σύντομα διαθέσιμος! Αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μία από αυτές τις ομάδες φυτών (ανθέων).

*καταλήξαμε σε αυτές τις ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ανθέων που σχετίζονται με την προσέλκυση επικονιαστών και τις εμφανείς φαινοτυπικές ομοιότητες∙ συνεπώς, οι ομάδες αυτές δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε ταξινομικές.

Σχέδια από Marta Barberis

Primerose-like
Speedwells & Others
Speedwells & Others
Onions and Lilies-like
Legume family
Legume family
Milkwort-like
Figwort-like
Sage-like
Bellflowers-like
Starflower-like
Primrose-like
Bindweed-like
Many-petalled flowers
Hellebores
Mallow-like
Wood-Sorrels
Pinks
Spurges
BUTTERCUP-LIKE
ROCK-ROSES
SILVER WATTLE
ELDER-LIKE
Roses
Ivy-like
Caper-like
Cabbage-like
Speedwells & Others
Poppy-like
Traveller’s joy
Dandelion-like
Thistles and Cornflowers
Daisy-like
Carrot-like
Legume family
Onions and Lilies-like
Orchids
Iris
Daffodils