Η δραστηριότητα επικονίαση στοχεύει στην εκμάθηση των σπουδαστών σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των αλληλεπιδράσεων φυτών–επικονιαστών και η αξιολόγηση της σημασίας τους στα οικοσυστήματα.