Για να μάθετε πως μπορείτε να προστατεύσετε τους άγριους επικονιαστές και τα εντομόφιλα φυτά, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο εργαλείο υποβολής σχετικών φωτογραφιών. Το εργαλείο αυτό αποτελεί μέρος της προσέγγισης που εφαρμόζουμε στο έργο προκειμένου να εμπλέξουμε καθημερινούς ανθρώπους σε αυτό: αφορά στην προσέγγιση "επιστήμη των πολιτών". Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντάς μας φωτογραφίες επικονιαστών και φυτών που βρίσκετε σε περιοχές της Μεσογείου.

Πριν αρχίσετε να αναζητάτε φυτά και έντομα, πάρτε μαζί σας τους οδηγούς πεδίου για να γνωρίσετε τους επικονιαστές και τα φυτά που θα συναντήσετε. Τα εργαλεία αναγνώρισης είναι εύχρηστα. Σας προτείνουμε, επίσης, να πάρετε μαζί σας στο πεδίο:

 

 

 

 1. Ένα μεγεθυντικό φακό χειρός, για να εξετάσετε τα φυτά από κοντά
 2. Έναν χάρακα ή μεζούρα, για τη μέτρηση φύλλων και άλλων μικρών χαρακτηριστικών του φυτού∙ εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε τον χάρακα που περιλαμβάνεται στον «Οδηγό πεδίου» μας
 3. Μια πυξίδα και έναν χάρτη, για να προσδιορίσετε την τοποθεσία της περιοχής σας∙ εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να ορίσετε την τοποθεσία σας με δεδομένα GPS

Προκειμένου να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τι είναι σημαντικό για εμάς στις φωτογραφίες που θα τραβήξετε ώστε να επικυρώσουμε τις φωτογραφίες αυτές. Είναι σημαντικό να:

 1. Επιλέξετε καλή ανάλυση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μεγεθύνετε για να δείτε καθαρά τα φτερά (τα νεύρα) από κοντά.
 2. Επιλέξτε καλά το πλαίσιο της φωτογραφίας. Το καλύτερο είναι ένα ραχιαίο (από τα πίσω) πλάνο, ή ένα κοντινό πλάνο 3/4, πιθανώς με το έντομο σε στάση ξεκούρασης και με ανοιχτά φτερά.
 3. Τραβήξτε πολλές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις.
 4. Συμπεριλάβετε μια αναφορά σχετικά με τις διαστάσεις του εντόμου (π.χ. με ένα νόμισμα), σε τουλάχιστον μία φωτογραφία, για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του εντόμου.

 

Τι είναι η Επιστήμη των Πολιτών και πώς βοηθά στη διατήρηση της φύσης;

Η Επιστήμη των Πολιτών είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας καινοτομίας ποικίλων εφαρμογών, με σημαντικές επιδράσεις και πιθανά οφέλη στην κοινωνία, τις πολιτικές και άλλους τομείς ακαδημαϊκής έρευνας. Η Επιστήμη των Πολιτών αφορά σε ένα ευρύ φάσμα έργων, με πολύ διαφορετικούς σκοπούς και στόχους∙ ένας από αυτούς είναι η συνεργασία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Οι τέσσερις βασικές αξίες της Επιστήμης των Πολιτών:

 1. Επιστημονική: Η αξία της επιστήμης των πολιτών εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται. Τα επιστημονικά προγράμματα της επιστήμης των πολιτών μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους, ανάλογα με τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας που χρησιμοποιούνται: Α) επαληθευμένη επιστήμη των πολιτών, στην οποία οι παρατηρήσεις ελέγχονται από ειδικούς και  Β) άμεση επιστήμη των πολιτών, στην οποία οι παρατηρήσεις υποβάλλονται χωρίς επαλήθευση.
 2. Εκπαιδευτική: Τα εκπαιδευτικά οφέλη της επιστήμης των πολιτών αποτελούν μέρος της τυπικής εκπαίδευσης (κυρίως παιδιά και νέοι) ή της άτυπης (ενήλικες και παιδιά).
 3. Η Επιστήμη των Πολιτών αυξάνει τις ευκαιρίες μαζικής συμμετοχής και πιθανώς μάθησης, αλλά υπάρχει κίνδυνος η έλλειψη επαφής να μειώσει την εμπλοκή με το θέμα.
 4. Κοινωνική: Η Επιστήμη των Πολιτών έχει τη δυνατότητα να φέρει την κοινωνία πιο κοντά στην επιστήμη και στη φύση, προκαλώντας την αίσθηση του "ανήκειν" και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας που εργάζεται για την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος.
 5. Σχετικά με πολιτικές: Η Επιστήμη των Πολιτών μπορεί υποστηρίξει την χάραξη πολιτικών, ευαισθητοποιώντας σχετικά με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα και, ταυτόχρονα, παρέχοντας σχετικά τεκμήρια.

Πλεονεκτήματα από την συμμετοχή στην Επιστήμη των Πολιτών:

 • συμβάλλετε στην επιστήμη χωρίς να είστε πτυχιούχος
 • καταγράφετε δεδομένα όποτε μπορείτε και με τον δικό σας ρυθμό
 • τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της διατήρησης της φύσης και των βιολογικών ειδών
 • γίνεστε μέρος μιας αυξανόμενης κοινότητας επιστημόνων πολιτών

Μάθετε περισσότερα για την Επιστήμη των Πολιτών εντός της ΕΕ, στην πλατφόρμα της ΕΕ για την Επιστήμη των Πολιτών.