Map of L4P partners

 

Logo Bologna University Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Συντονιστής του έργου LIFE 4 Pollinators είναι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ένα από τα πιο ενεργά ιταλικά πανεπιστήμια ως προς την χρηματοδότηση ανταγωνιστικής έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ερευνητές του Τμήματος Βιολογικών, Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (BiGeA) έχουν πολυετή εμπειρία στην οικολογία της επικονίασης, τη διατήρηση άγριων φυτών και επικονιαστών, την παρακολούθηση επικονιαστών και την ταξινόμηση των φυτών. Το προσωπικό του Τμήματος Γεωπονικών επιστημών και Επιστημών Τροφίμων (DISTAL) είναι ειδικό στη διατήρηση και αξιοποίηση επικονιαστών στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα, τις αιτίες και τις συνέπειες της μείωσης των επικονιαστών, τη διαχείριση των πράσινων υποδομών στο αγροτικό τοπίο και την ταξινόμηση των συρφίδων. Ο Βοτανικός Κήπος είναι ένας αρχαίος και εδραιωμένος θεσμός που φιλοξενεί συλλογές φαρμακευτικών και αρωματικών, υδρόβιων και εξωτικών φυτών, συμμετέχοντας συχνά σε ερευνητικά και έργα διατήρησης. Επίσης, διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις και ειδικές εκθέσεις, ιδιαίτερα προσανατολισμένες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα σχολεία.

 


Logo CREAΣυμβούλιο έρευνας για τη γεωργία και ανάλυση της γεωργικής οικονομίας - Κέντρο έρευνας για τη γεωργία και το περιβάλλον
Το Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Οικονομικών (CREA) είναι ένας κρατικός φορέας υπό την εποπτεία του ιταλικού Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Δασοπονίας, για το οποίο αποτελεί το ερευνητικό ίδρυμα αναφοράς. Με περισσότερους από 2000 υπαλλήλους, εκ των οποίων 800 ερευνητές και τεχνολόγοι, το CREA είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα αφιερωμένο στη γεωργία στην Ιταλία. Το Ερευνητικό Κέντρο Γεωργίας και Περιβάλλοντος (CREA-AA) είναι ένα από τα 12 Ερευνητικά Κέντρα του CREA.
Η μελισσοκομική ομάδα της CREA-AA (πρώην CRA-API και INA) εργάζεται από το 1931 για την προώθηση και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση, βελτιστοποίηση και διάδοση μελισσοκομικών πρακτικών και μελισσοκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές ομάδες και το δίκτυο για την έρευνα στην μελισσολογία.

 


Logo CSICΑνώτατο Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας της κρατικής υπηρεσίας
Ο κρατικός οργανισμός Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), είναι ένας ισπανικός δημόσιος ερευνητικός οργανισμός (γνωστός ως OPI) της Γενικής Κρατικής Διοίκησης με ενιαία νομική προσωπικότητα που εκτελεί τη λειτουργία του μέσω πολλαπλών οργανωτικών δομών που στερούνταν της δικής τους νομικής προσωπικότητας. Τα ερευνητικά κέντρα της CSIC ξεχωρίζουν λόγω του αριθμού και της σημασίας τους όταν η δραστηριότητα επιστημονικής και τεχνικής έρευνας της CSIC εκτελείται γενικά. Κάθε ένα από αυτά τα κέντρα είναι θεματικά ενσωματωμένο σε έναν από τους οκτώ επιστημονικούς τομείς της CSIC. Το ΙΜΕDΕΑ είναι το αποκεντρωμένο κέντρο που θα συμμετάσχει στο έργο. Κύριος στόχος του ΙΜΕDEΑ είναι η ανάπτυξη της επιστήμης αριστείας με επίκεντρο τα μεσογειακά νησιωτικά συστήματα (όχι αποκλειστικά), τα δομικά χαρακτηριστικά τους, τη λειτουργία τους και τις αντιδράσεις τους σε φυσικές και ανθρωπογενείς διαταραχές. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών (ΙΜΕDΕΑ) είναι ένα κοινό κέντρο επανασύνδεσης του Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) και το Universitat de les Illes Balears (UIB), στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνικής έρευνας υψηλής ποιότητας στον τομέα των Φυσικών Πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα στην περιοχή της Μεσογείου.

 


Logo eZavodE-institute, ινστιτούτο για συμβουλευτικές εργασίες, έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων
Το E-institute είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που επικεντρώνεται στην εκτέλεση δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής της σημερινής κοινωνίας. Όλες οι δραστηριότητες συνδέονται στενά με την εξέταση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολύτιμων λύσεων. Οι αρμοδιότητές μας περιλαμβάνουν δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς καινοτόμου οικονομίας, κοινωνικής πρόνοιας, ενεργειακής απόδοσης, περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης. Αποστολή του E-institute είναι να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις με στόχο τη μετατροπή τους σε εφαρμοσμένα έργα που εκτελούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το E-institute είναι μεταξύ άλλων επίσης “ζωντανό” εργαστήριο, επομένως έχει γνώσεις για τη διαχείριση δικτύων τριπλής έλικας, χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες βασισμένες στις ΤΠΕ - Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 


Logo UAEGEANΠανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (εφεξής UAEGEAN) ιδρύθηκε το 1984 και κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα με 18 τμήματα και 40 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Είναι διασκορπισμένο σε έξι νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας σύγχρονη εκπαίδευση και δίνοντας έμφαση στην προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με άλλα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά του και η κορυφαία ποιότητα του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού του έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν αποδειχθεί σε διαφορετικούς τομείς και επίπεδα. Το UAEGEAN έχει υλοποιήσει με επιτυχία αρκετά συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα (π.χ. CORDIS, SCALES).
Η ομάδα του έργου περιλαμβάνει μέλη από τμήματα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος, εστιάζοντας τόσο στην έρευνα/διαχείριση/διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και στους φυσικούς πόρους. Η βασική ομάδα, από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας, είναι καταρτισμένη και πλήρως εξοπλισμένη για να υποστηρίξει την πολύπλευρη έρευνα στην οικολογία επικονίασης.

 


Logo Vigo UniversityΠανεπιστήμιο του Vigo
Το Πανεπιστήμιο του Vigo είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη Γαλικία (Βορειοδυτικά της Ισπανίας). Ιδρύθηκε το 1990 και σταδιακά αύξησε την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας και των επενδύσεών της σε ερευνητικές υποδομές. Έχει καταταχθεί επανειλημμένα στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ηλικίας κάτω των 50 ετών από το The Times Higher Education.

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει σε αυτό το έργο (Divulgare) είναι εξειδικευμένη, στη μελέτη της οικολογίας και της εξέλιξης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες επικονίασης, τη διασπορά των σπόρων και τις βιολογικές εισβολές. Υπερέχει επίσης στην επιστημονική διάδοση, μέσω της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων που της επέτρεψε να λάβει πολλά διεθνή βραβεία.