ανεβάστε μια εικόνα επικονιαστή
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 20 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif, jpg, png, tiff, jpeg.
20 MB limit per form.
Τοποθεσία
καθορίστε την τοποθεσία της εικόνας σας
Τοποθεσία σε χάρτη (παρακαλώ ενεργοποιείστε το πρόγραμματα γεωεντοπισμού του περιηγητή)
Θέλω να προσθέσω λεπτομέρειες (περιοχή, κ.λπ.)
Περιοχή
I want to add the species name
όνομα του φυτού
Μέγεθος του φυτικού πληθυσμού
Παρακαλώ γράψτε αναλυτικά τις ημερομηνίες παρατήρησης, εάν διαφέρουν από την ημερομηνία της συμπλήρωσης
Protected area
Terms of Use
The photos published on this site are content protected by intellectual property rights and remain the property of the author pursuant to law 633/41. The user who uploads the images, however, grants beewatching.it and the owner of the data processing the possibility - non-exclusive and royalty-free - to make them public on the site and to use them in research and non-profit contexts, without any obligation to pay him.