Οι επικονιαστές που απαντούν συχνότερα στη Μεσόγειο φαίνονται παρακάτω. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στους οδηγούς πεδίου για Μέλισσες, Μύγες, Σκαθάρια, Πεταλούδες και Πεταρούδια και είναι διαθέσιμα στο: Υλικό τεκμηρίωσης

Eumenes mediterraneus

Eumenes mediterraneus

Eumenes coarctatus

Eumenes coarctatus

Cerceris arenaria

Cerceris arenaria

Polistes gallicus

Polistes gallicus

Bembix oculata

Bembix oculata

Ancistrocerus gazella

Ancistrocerus gazella

Sceliphron spirifex

Sceliphron spirifex

Prionyx viduatus

Prionyx viduatus

Omalus auratus

Omalus auratus

Chrysis scutellaris

Chrysis scutellaris

Dasycolia ciliata

Dasycolia ciliata (female)

Megascolia maculata

Megascolia maculata (female)