LIFE 4 Pollinators - Implicar la gent per a protegir les abelles silvestres i altres pol·linitzadors al Mediterrani

LIFE4Pollinators vol millorar la conservació dels insectes pol·linitzadors i les plantes entomòfiles creant un cercle virtuós que condueixi a un canvi progressiu de les pràctiques antropogèniques que actualment amenacen als pol·linitzadors silvestres en tota la regió mediterrània.

Per a complir aquest objectiu s'han planificat esdeveniments, activitats de ciència ciutadana i formació per als principals interessats, augmentant la conscienciació en quatre països europeus: Itàlia, Grècia, Espanya i Eslovènia.

El projecte està coordinat per la Universitat de Bolonya i està cofinançat pel fons europeu LIFE.
Logo-L4P

PARTICIPI EN EL NOSTRE PROJECTE

Visiti la nostra plataforma de participació i enviï les seves imatges de pol·linitzadors i plantes de la regió mediterrània.

 

 


 

Per a posar el seu granet de sorra en el coneixement i la protecció dels pol·linitzadors silvestres i les p

Moltes espècies de plantes són pol·linitzades per insectes, un mètode de pol·linització conegut com…

L'objectiu del projecte és obtenir beneficis mediambientals mitjançant la millora de la conservació dels…