Το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκέπτεται για π

Si terrà il 22 marzo 2024 presso L'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna Aula B, via Irnerio 42

Il PolliBlitz è un evento di partecipazione pubblica ideato dal Museo di Storia Na

l progetto europeo LIFE 4 POLLINATORS propone due incontri formativi gratuiti tenuti da ricercatori di CREA

Il progetto LIFE4Pollinators (LIFE18/GIE/IT000755) – “Coinvolgere le persone per proteggere le api selvatic

The Green Fund, with its Board Decision 265.10/2023/21.06.2023, decided to co-finance LIFE 4 POLLINATORS (L

Exhibition Info
Opening: 20.09.2023, 20:00
Location: ΦΕΜ Building, Castle of Mytilene

Questa guida nasce dal progetto LIFE4Pollinators.

Giovani scienziati alla scoperta della biodiversità nascosta in un giardino fiorito presso Orto Bot

Με το νου στους επικονιαστές:

PROTEGGERE GLI INSETTI IMPOLLINATORI: SFIDE E OPPORTUNITÀ

Τριήμερο βιωματικό σεμινάριο

«Αιγαίο, μια μελισσοπληθής θάλασσα»

για τις σχέσεις ανθέων – επικονιαστών στο Κάστρο Μυτιλήνης

Στα ίχνη του Δάφνι και της Χλόης: ανακαλύπτοντας τις σχέσεις ανθέων

The Green Fund, with its Board Decision 242.4/2022/29.06.2022, deci

Il progetto europeo LIFE 4 POLLINATORS propone due incontri for

Il progetto europeo LIFE 4 POLLINATORS propone due incontri formativi gratuiti tenuti da ricercatori

Come contribuire alla salvaguardia degli impollinatori selvatici?

Laura Bortolotti from CREA - Ricerca and partner of LIFE 4 Pollinators presented the guidelines of ECO-SCHE

Domenica 26 giugno, doppio appuntamento alla scoperta dei fiori e degli insetti impollinatori che popolano

Giovedì 2 Giugno si correrà il GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA

04.06.2022 MINI-BIOBLITZ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Πάρκο Μπαλή Αλώνια

10:00-12:00
Επικονιαστές στη Νότια Χίο. Μια επιστημονική περιήγηση στο ύπαιθρο.

Αναγνωρίζοντας τους επικονιαστές του Ολύμπου

Έντομα επικονιαστές: σημασία στην πρωτογενή παραγωγή και στις προστατευόμενες περιοχές, απειλές

LIFE 4 POLLINATORS organizes an one-day training for Natural Park managers and employees of the Management

LIFE 4 POLLINATORS organizes an information event for farmers, beekeepers and the personnel of the Manageme

On May 28, we will visit the island of Ibiza, where a mini Bioblitz will be held in the Ses Salines Natural

On May 21, we will repeat Bioblitz with the colleagues from

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, in occasione di Giardini e Terrazzi, Inner Wheel Club di Bologna - Distretto 209, in

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ξεκινάει το επιμορφωτικό σεμινάριο «Επικονιαστές, οι υποστηρικτές της ζω

Incontro formativo LIFE 4 Pollinators per tecnici, operatori e gestori del verde urbano.

The University of the Aegean is implementing additional activities within the project LIFE4Pollinators – LI