Aquí pot veure els primers 16 dels 34 grans grups* de plantes mediterrànies pol·linitzades per insectes que podrà reconèixer amb les nostres eines d'identificació: la guia de camp de les plantes estarà aviat disponible! Aquesta pàgina s'actualitzarà amb informació detallada sobre cadascun d'aquests grups de plantes (amb flor).


*Hem identificat aquests grups tenint en compte els trets de les flors relacionats amb l'atracció dels pol·linitzadors i les similituds fenotípiques evidents, per la qual cosa no corresponen necessàriament a grups taxonòmics
 

Dibuixos de Marta Barberis 

Roses
Ivy-like
Caper-like
Cabbage-like
Speedwells
Poppy-like
Traveller’s joy
Dandelion-like