Μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στα λουλούδια του τόπου μου.

Mallorca Zeitung, the german newspaper of Balearic Islands, wrote an article about our project!

Els insectes pol·linitzadors i la seva importància en els ecosistemes