LIFE 4 POLLINATORS és cofinançat pel programa LIFE, que és l'instrument de finançament de la Unió Europea per al medi ambient i l'acció climàtica. Inicialment es va crear en 1992 per a millorar l'aplicació de la Directiva sobre ocells i hàbitats.

En l'actualitat, el seu abast s'ha ampliat a l'aplicació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació mediambiental i climàtica de la UE. Se subdivideix en dos subprogrames, un de MEDI AMBIENT i un altre d'ACCIÓ CLIMÀTICA.

El de MEDI AMBIENT inclou tres temes diferents: 

  • Projectes tradicionals de medi ambient i eficiència dels recursos (ENV) 
  • Projectes tradicionals de naturalesa i biodiversitat (NAT) 
  • Projectes tradicionals de governança i informació mediambiental (GIE)

Cada any es llança la convocatòria de propostes en dues etapes: Nota conceptual i proposta completa.
Només es financen els millors.


LIFE 4 POLLINATORS és un projecte GIE finançat dins de la convocatòria 2018 de LIFE. S'ha retardat a causa de la crisi de COVID19.