El quadern està dirigit tant als cursos de 3r a 6è d’educació primària, com als de 1r a 4t d’educació secundària obligatòria.