Els pol·linitzadors silvestres estan en el centre dels nostres ecosistemes i s'estan reduint dràsticament en les últimes dècades: entre les principals causes estan el canvi d'ús del sòl, la gestió agrícola intensiva i l'ús de pesticides, la contaminació ambiental, les espècies exòtiques invasores, els patògens i el canvi climàtic (IPBES, 2016). Aquest declivi és un dels casos més greus de pèrdua de biodiversitat moderna documentats fins ara, i representa una crisi per a la salut ambiental i l'agricultura. Es calcula que el 84% de les espècies de cultius de la UE i el 78% de les espècies de flors silvestres depenen de la pol·linització per insectes. El servei ecosistèmic que presten els pol·linitzadors a la UE està valorat en 15.000 milions d'euros a l'any. Els principals pol·linitzadors en les zones mediterrànies de la UE són les abelles (Hymenoptera, Apoidea) i els sírfids (Diptera, Syrphidae). 


La Llista Vermella Europea d'Abelles (UICN 2014 i següents actualitzacions) recull 1.965 espècies, la majoria de les quals es troben al Mediterrani. S'ha avaluat que el 9% de les abelles silvestres de la UE està en perill d'extinció, mentre que per al 55,6% les dades són deficients. Aquesta falta de dades afecta especialment a la conca mediterrània, que alberga la major part de les abelles silvestres endèmiques i és considerada com un "punt calent de la biodiversitat" per a les prioritats de conservació. Molts sírfids mediterranis són endèmics a nivell local, però només hi ha proves disperses del seu estat que il·luminen les necessitats de conservació (per exemple, Vujic et al. 2001: Balcans , ISPRA 2015: IT). 


Invertir el declivi dels pol·linitzadors és un pas essencial per a garantir un ecosistema sostenible i fer front a molts dels factors que causen el declivi de la biodiversitat.


A pesar que ja s'han abordat diverses iniciatives (per exemple, SUPER-B, BienABest, Bumblebee Conservation Trust), en general no existeixen en el Mediterrani o no s'han desenvolupat a una escala adequada. A més, la informació mediambiental relativa a les interaccions amb les plantes autòctones (recursos alimentaris), essencial per a garantir la salvaguarda dels pol·linitzadors silvestres, sol ser limitada o no està disponible per als professionals i les autoritats competents.


Als països mediterranis, on es duran a terme els projectes, no existeix una conscienciació adequada sobre el paper dels pol·linitzadors silvestres i la importància de conservar la seva diversitat, i la majoria de les iniciatives existents continuen centrant-se exclusivament en les abelles mel·líferes (IEEP 2017).
Aquesta falta de coneixements és un dels principals obstacles per a permetre una planificació adequada de programes reeixits de regulació ambiental, per a abordar les principals raons del declivi dels pol·linitzadors i garantir una gestió sostenible dels hàbitats restants d'alt valor per als pol·linitzadors i la restauració de l'hàbitat.


 En l'actualitat, les mesures agroambientals no s'han aplicat a una escala adequada en tota Europa per a compensar les pèrdues d'hàbitats adequats per als pol·linitzadors. L'ecologització dels pagaments de la PAC i el finançament de l'agricultura sense pesticides no han estat eficaços fins avui, segons l'informe del TCE (2017): s'ha estimat que l'ecologització només ha donat lloc a canvis en les pràctiques agrícoles en al voltant del 5% de totes les terres agrícoles de la UE. En general, es necessiten mesures agroambientals, enfocaments a escala del paisatge i iniciatives per a establir la connectivitat (per exemple, paisatges rics en flors silvestres, manteniment de tanques que proporcionen valuosos recursos per als pol·linitzadors, restauració d'ecosistemes seminaturals). 


El recent taller de consulta (IEEP 2018) de la Iniciativa sobre Pol·linitzadors de la UE i la Comunicació de la CE (COM 2018 395) subratllen la importància d'augmentar el coneixement i la conscienciació en tota la societat, promovent i difonent les millors pràctiques, estimulant als responsables polítics, les empreses i els ciutadans a actuar contra el declivi dels pol·linitzadors.